Portable

 • 31portable — adj. VERBS ▪ be ADVERB ▪ easily, highly, very ▪ a machine that is designed to be easily portable Portable is used with these nouns: ↑ …

  Collocations dictionary

 • 32portable — nešiojamasis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Kurį gali panešti vienas žmogus. Šis terminas vartojamas apibūdinti: 1. daiktams, skirtiems nešti kaip sudedamąją pėsčių karių, pabūklo įgulos ar grupės ekipuotės, susijusios su jiems skirtų… …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 33portable —    Cet habit n est plus portable ; dites, cet habit n est plus mettable …

  Dictionnaire grammatical du mauvais langage

 • 34portable — adjective 1》 able to be easily carried or moved. 2》 (of a loan or pension) capable of being transferred or adapted in altered circumstances. 3》 Computing (of software) able to be ported. noun a portable object. Derivatives portability noun… …

  English new terms dictionary

 • 35portable — adjective a portable tape recorder Syn: transportable, movable, mobile, travel; lightweight, compact, handy, convenient …

  Thesaurus of popular words

 • 36portable — adj. (in radiography) referring to images obtained using light weight equipment, away from the main department. The quality of portable radiographs is usually limited due to compromises in the equipment design to keep it light and movable, which… …

  The new mediacal dictionary

 • 37portable — [ˈpɔːtəb(ə)l] adj easy to carry or move a portable television/heater[/ex] …

  Dictionary for writing and speaking English

 • 38portable — /ˈpɔtəbəl / (say pawtuhbuhl) adjective 1. capable of being transported or conveyed. 2. easily carried or conveyed by hand. 3. (of a building) able to be removed from its foundations and relocated. 4. (of benefits, superannuation, etc.) capable of …

 • 39portable —    Describes the degree to which a program can be moved easily to different computing environments with a minimum number of changes. Applications written for the Unix operating system are often described as portable applications, as are Java… …

  Dictionary of networking

 • 40portable — perkeliamas statusas T sritis informatika apibrėžtis Galimas perkelti ir galintis veikti daugiau negu vienos šeimos kompiuteriuose arba daugiau negu vienoje operacinėje sistemoje. Ši savybė apibūdina principinę perkėlimo galimybę. Perkėlimui gali …

  Enciklopedinis kompiuterijos žodynas